موسسه آموزش عالی کاویان
پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   اتوماسيون اداري ۱۴۰۰/۲/۲۰

تحصیلات تکمیلی

كليه فرآيندهاي انتخاب استاد راهنما، انتخاب موضوع پايان نامه، ثبت و تصويب پيشنهاده و ثبت پايان نامه به منظور دريافت مجوز برگزاري جلسه دفاعيه در موسسه آموزش عالي كاويان به صورت مكانيزه و بدون مراجعه حضوري انجام خواهد شد. ضروري است دانشجويان عزيز مقطع كارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي كاويان با مطالعه دقيق محتواي اين صفحه نسبت به انجام امور اداري مربوط به پايان نامه در نيم سال هاي مختلف اقدام نمايند. سرفصل مصوب دروس هر يك از رشته ها را مي توانيد در قسمت گروه هاي آموزشي و با كليك بر روي عنوان رشته ملاحظه فرماييد.
تذكر 1. براي اخذ مجوز برگزاري جلسه دفاعيه دانشجويان مي بايست حداقل در پنج جلسه دفاعيه مربوط به گروه آموزشي جز موارد ضروري است. دانشجويان براي اطلاع از برنامه برگزاري جلسات دفاعيه مي توانند صفحه اطلاعيه برگزاري جلسات دفاعيه را در وب سايت موسسه ملاحظه و يا اينجـــــا را كليك نمايند.
تذكر 2. با هدف حفظ اصالت تولیدات علمی و جلوگیری از انجام پژوهش های تکراری، دانشجویان محترم مقطع كارشناسي ارشد باید اصالت و کیفیت پایان نامه خود را توسط ابزارهای طراحی شده در سامانه ایرانداک مورد سنجش قرار دهند.
فرآيند انتخاب، تصويب، نگارش و دفاع از پايان نامه در چهار مرحله زير شرح داده شده است. ضروري است دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد اين مراحل را در موعد مقرر و با دقت تا كسب نتيجه نهايي پيگيري نمايند.

مرحله اول: انتخاب استاد راهنما

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مي بايست در نيم سال اول تحصيل و پس از آشنايي با اساتيد و هماهنگي مدير محترم گروه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمايند. توجه داشته باشيد كه ظرفيت اساتيد راهنما در انتخاب دانشجو براي هدايت پايان نامه محدود است و دانشجويان در موعد مقرر و با هماهنگي مدير گروه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمايند.
فرم الكترونيكي انتخاب استاد راهنما كه فرم 1 - الف ناميده مي باشد بايد توسط دانشجو و از طريق پرتال دانشجويي قسمت پرونده، درخواست هاي آموزشي و با درج نام و مشخصات كامل استاد راهنما توسط دانشجو ثبت شود. اين فرم پس از تاييد مدير محترم گروه و مدير محترم تحصيلات تكميلي در پرونده دانشجو ثبت خواهد شد. مراحل تاييد توسط دانشجو و در پرتال دانشجويي قابل پيگيري است.
تذكر 1. چنانچه دانشجو بعد از انتخاب استاد راهنما بنا به دلايلي تمايل به تغيير استاد راهنما را داشته باشد بايد درخواست خود را به صورت مكتوب به مدير محترم گروه تحويل داده تا در شوراي تحصيلات تكميلي مطرح و پس از تاييد شورا نسبت به تغيير استاد راهنما اقدام شود.

راهنماي ويديويي انتخاب استاد راهنما و تكميل فرم 1 - الف

مرحله دوم: انتخاب موضوع پايان نامه

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در طول نيم سال دوم تحصيل و با هدايت استاد راهنما نسبت به انتخاب موضوع پايان نامه اقدام مي كنند. پس از بررسي و تاييد استاد راهنما دانشجو مي بايست براي اطمينان از عدم تكراري بودن موضوع انتخابي، نسبت به اخذ گواهي پيشينه پژوهش از سامانه پيشينه پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) اقدام نمايد. فرآيند اخذ اين گواهي به شرح زير است:
جهت بررسی تکراری نبودن موضوع انتخابی، دانشجو می بایست به سامانه پیشینه پژوهش به آدرس pishine.irandoc.ac.ir مراجعه نماید. براي استفاده از هر يك از سامانه هاي ايرانداك، ابتدا دانشجو بايد با داشتن يك ايمل آدرس معتبر و كد ملي در سامانه مربوطه ثبت نام كند. در هنگام ثبت نام بايد در وارد كردن اطلاعات شخصي مخصوصا كد ملي، شماره دانشجويي و انتخاب موسسه آموزش عالي كاويان در قسمت وابستگي سازماني نهايت دقت را مبذول نمايد چرا كه بعد از ثبت نام اين اطلاعات قابل تغيير نيست. بعد از نام نویسی يك ايميل فعالسازي از طرف سامانه مربوطه ارسال مي شود كه با كليك بر روي لينك ارسالي حساب دانشجو در آن سامانه فعال مي شود. سپس با ورود به سامانه نسبت به دريافت پيشينه با وارد كردن موضوع اقدام مي شود. حداکثر طی 72 ساعت گواهی توسط ایرانداک صادر می شود. دانشجو بايد گواهي صادر شده را تا اتمام دوره تحصيل نزد خود نگهداري نمايد.
تذكر 1. عنوان درج شده در اين گواهي بايد با عنوان پيشنهاده و عنوان پايان نامه دقيقا يكسان باشد. چنانچه در مراحل بعدي مغايرتي بين عناوين رويت شود، فرايند تصويب پيشنهاده و پايان نامه متوقف خواهد شد و عواقب ان به عهده دانشجو خواهد بود.
پس از دريافت گواهي پيشينه مبني بر تكراري نبودن موضوع دانشجو بايد همانند مرحله اول، نسبت به تكميل فرم 1 - ب جهت ثبت موضوع خود در پرتال دانشجويي اقدام نمايد.
تذكر 2. چنانچه دانشجو بعد از انتخاب موضوع بنا به دلايلي تمايل به تغيير موضوع داشته باشد، بايد با هماهنگي استاد راهنما و مدير محترم گروه درخواست مكتوب خود را با ذكر دلايل تحويل مدير محترم گروه داده تا جهت طرح در شوراي تحصيلات تكميلي ارائه شود. پس از تصويب شورا امكان تغيير موضوع ممكن خواهد بود.

راهنماي ويديويي ثبت موضوع و تكميل فرم 1 - ب

مرحله سوم: نگارش و تصويب پيشنهاده

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايد در طول نيم سال سوم تحصيل و با هدايت استاد راهنما نسبت به تكميل فرم پيشنهاده (فرم 2) اقدام نمايند. فرم پيشنهاده فقط بايد در ساختار فرم پيشنهاده موسسه آموزش عالي كاويان تكميل و فرم هايي كه با ساختار ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تكميل شوند در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي تصويب نخواهد شد. فرم پيشنهاده را جهت تكميل از لينك زير دريافت نماييد.

فرم شماره دو - پيشنهاده تحقيق (پروپوزال) پايان‏ نامه‌ی كارشناسي ارشد
پس از ديافت فرم و تكميل بندهاي مختلف آن با نظارت استاد راهنما، دانشجو بايد به منظور اطمينان از عدم برداشت غير مجاز از منابع علمي نسبت به دريافت گواهي همانند جويي پيشنهاده از سامانه همانند جويي ايرانداك اقدام نمايد. روند دريافت گواهي همانند جويي به شرح ذيل است:
نظر به اینکه اخیرا برخی افراد سودجو اقدام به استفاده غیر مجاز از منابع علمی منتشر شده در کشور داشته اند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظف به اخذ گواهی همانند جویی برای پیشنهاده و پایان نامه خود شده اند. دانشجو مي بايست با مراجعه به سامانه همانند جو به آدرس tik.irandoc.ac.ir نسبت به اخذ گواهي اقدام كند. در اين سامانه نيز مشابه آنچه در مرحله دوم (سامانه پيشينه پژوهش) بيان شد ابتدا ثبت نام انجام شود. براي ثبت نام بايد كد ملي و همان ايميلي كه در سامانه پيشينه پژوهش درج شده است را وارد و وابستگي سازماني را موسسه آموزش عالي كاويان انتخاب نماييد. پس از ساخت حساب كاربري و ورود به سامانه هماندد جويي درخواست همانند جویی در فیلد ایمیل نماینده دانشگاه آدرس chaboksavar@gmail.com و در قسمت شناسه دانشگاه عبارت yBD0T (وای کوچک بی و دی بزرگ صفر و تی بزرگ) را درج نمایید. يادآوري مي شود براي همانند جويي پيشنهاده گزينه همانند جويي پيشنهاده را انتخاب نموده و متن پيشنهاده را از عنوان تا ابتداي مراجعه در فيلد مربوطه كپي نماييد.
گواهی همانند جویی برای پیشنهاده و پایان نامه با همانندي حداکثر 30 درصد قابل پذیرش است و چنانچه ميزان همانندي بيش از اين عدد باشد، دانشجو بايد بخش هاي تكراري را كه توسط سامانه مشخص شده است مجددا با قلم خود بازنويسي كرده و نسبت به اخذ گواهي اقدام نمايد.
تذكر 1. ربات همانند جويي سامانه همانند جوي ايرانداك كاملا هوشمند است. لذا به دانشجويان عزيز توصيه مي شود به هيچ عنوان از روشهايي به جز باز نويسي متن با قلم خود دانشجو استفاده ننمايد. چنانچه از روشهاي غير اصولي استفاده شود سامانه همانند جو پيشنهاده ارسالي را جز ليست سياه قلمداد كرده و امكان تصويب پيشنهاده و نهايتا دفاع از پايان نامه از دانشجو صلب خواهد شد.

دستور العمل نگارش پایان نامه و فرم های تحصیلات تکمیلی


سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

با هدف حفظ اصالت تولیدات علمی و جلوگیری از انجام پژوهش های تکراری، دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی باید در چهار مرحله اصالت و کیفیت پایان نامه خود را توسط ابزارهای طراحی شده در سامانه ایرانداک مورد سنجش قرار دهند.

الف: مراجعه به سامانه پیشینه پژوهش
جهت بررسی تکراری نبودن موضوع انتخابی، دانشجو می بایست پس از قطعی شدن عنوان موضوع توسط استاد راهنما به سامانه پیشینه پژوهش به آدرس pishine.irandoc.ac.ir مراجعه نماید. بعد از نام نویسی و ورود به سامانه و درج موضوع، حداکثر طی 72 ساعت گواهی توسط ایرانداک صادر می شود. گواهی صادر شده به همراه فرم شماره دو پس از تایید توسط استاد راهنما و مدیر گروه به مدیر تحصیلات تکمیلی جهت درج در پرونده تحویل داده شود.

ب: مراجعه به سامانه ثبت
پس از تایید پیشنهاده (پروپوزال) دانشجویان عزیز باید به سامانه ثبت پیشنهاده و پایان نامه به آدرس sabt.irandoc.ac.ir مراجعه و در قسمت ثبت پیشنهاده اقدام به ثبت پروپوزال تایید شده نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر راهنمای ثبت نام در سامانه را مطالعه فرمایید.

ج: مراجعه به سامانه همانندجو
نظر به اینکه اخیرا برخی افراد سودجو اقدام به استفاده غیر مجاز از منابع علمی منتشر شده در کشور داشته اند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظف به اخذ گواهی همانند جویی برای پیشنهاده و پایان نامه خود شده اند. دانشجویان در دو مرحله قبل از ارائه پیشنهاده به شورای تحصیلات تکمیلی و قبل از برگزاری جلسه دفاعیه می بایست گواهی همانند جویی را برای پیشنهاده و پایان نامه خود از سامانه همانند جو به آدرس tik.irandoc.ac.ir اخذ نمایند. در این سامانه و هنگام درخواست همانند جویی در فیلد ایمیل نماینده دانشگاه آدرس chaboksavar@gmail.com و در قسمت شناسه دانشگاه عبارت yBD0T (وای کوچک بی و دی بزرگ صفر و تی بزرگ) را درج نمایید. گواهی همانند جویی برای پیشنهاده و پایان نامه حداکثر 30 درصد قابل پذیرش است.

د: مراجعه به سامانه ثبت جهت ثبت نهایی پایان نامه
پس از برگزاری جلسه دفاعیه و انجام تصحیحات احتمالی از طرف اساتید راهنما و مشاور و همچنین هیات داوران، دانشجو باید این تصحیحات را در فایل پایان نامه درج و سپس در سامانه ثبت نسبت به ثبت پایان نامه اقدام نماید. برای ثبت می بایست به آدرس sabt.irandoc.ac.ir مراجعه و با همان ایمیل و رمز عبوری که در قسمت (ب) برای ثبت پیشنهاده اقدام شد، پایان نامه را در قسمت ثبت پارسا، ثبت نماید. پس از تایید ایرانداک و پذیرش دانشگاه باید گواهی مربوطه چاپ و تحویل مدیر تحصیلات تکمیلی گردد.

Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

تلفن: 38816393 , 38816816 , 38841809     فاکس: 38827895
خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر 13 ک.پ. 9178647743
Email: info@kavian.ac.ir

كانال اطلاع رساني موسسه در پيام رسان iGap